Fraværreglement

Det er en fraværsregel på 10 prosent i videregående skoler. Det betyr at det er en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn.


Fraværsreglementet