Alle

Pyramiden - Alle
Tittel Publisert Type
Aktivitetsplan jf 9A-4

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Aktivitetsplan jf 9A-4.pdf
Egenmelding og dokumentasjon ved fravær pga karantene

12.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Egenmelding og dokumentasjon ved fravær pga karantene.pdf
Egenmelding ved fravær av helsemessige grunner

12.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Egenmelding ved fravær av helsemessige grunner.pdf
Elevens beste og skolens verdigrunnlag

24.10.2019 Filtype: jpg. Klikk for å laste ned Elevens beste og skolens verdigrunnlag.jpg
Elevsamtale - 1. Oppstartsamtale

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Oppstartsamtale.pdf
Elevsamtale - 2. Novembersamtale

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Novembersamtale.pdf
Elevsamtale - 3. Februarsamtale

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Februarsamtale.pdf
Elevsamtaler med kontaktlærer

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevsamtaler med kontaktlærer.pdf
Fraværsrutine for ansattte

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fraværsrutine for ansattte.pdf
Fraværsrutine for ansattte - IV i standpunkt pga fravær

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtaksgrunnlag - IV i standpunkt pga fravar.pdf
Fraværsrutine for ansattte - fravarsføring i Oppad

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fravarsforing i Oppad.pdf
Fraværsrutine for ansattte - rutine for innlevering og registrering av fraværsdokumentasjon

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Rutine for innlevering og registrering av fraværsdokumentasjon.pdf
Fraværsrutine for elever

01.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Fraværsrutine elever.pdf
Førstehjelp ved ulykke-sykdom hos elever

30.04.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 190116 Førstehjelp ved ulykke-sykdom hos elever.pdf
God skolestart

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned God skolestart.pdf
Handlingsplan mot rus

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan mot rus.pdf
Handlingsplan ved sorgarbeid

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan ved sorgarbeid.pdf
IKO - en modell for elevoppfølging

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - en modell for elevoppfølging.docx
IKO - Årshjul elevoppfølging - detaljert

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Årshjul elevoppfølging - detaljert.docx
IKO - Årshjul elevoppfølging - oversikt

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Årshjul elevoppfølging - oversikt.docx
IKO - Årshjul for samarbeid med ungdomsskolene

13.09.2018 Filtype: docx. Klikk for å laste ned IKO - Årshjul for samarbeid med ungdomsskolene_.docx
Klasseledelse

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Klasseledelse.pdf
Midttimeaktiviteter

24.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Midttimeaktiviteter.pdf
Skole-hjem-samarbeid

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skole-hjem-samarbeid.pdf
Trygt og godt skolemiljø - handlingsplan

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsplan for trygt og godt skolemiljo.pdf
Trygt og godt skolemiljø - årshjul

25.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trygt og godt skolemiljø - årshjul.pdf
VIP-makkerskap

14.08.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VIP-makkerskap.pdf