Programfag (ST)

Informasjon om de ulike programfagene

Realfag
Tittel Publisert Type
Biologi

07.01.2019 Filtype
Fysikk

07.01.2019 Filtype
Geofag

07.01.2019 Filtype
Informasjonsteknologi

07.01.2019 Filtype
Kjemi

07.01.2019 Filtype
Matematikk for realfag

07.01.2019 Filtype
Matematikk for samfunnsfag

07.01.2019 Filtype
Teknologi og forskningslære

15.01.2019 Filtype 

Språk, samfunnsfag og økonomi
Tittel Publisert Type
Fremmedspråk nivå III

07.01.2019 Filtype
Historie og filosofi

11.01.2019 Filtype
Internasjonal engelsk

15.01.2019 Filtype
Kommunikasjon og kultur

07.01.2019 Filtype
Markedsføring og ledelse

07.01.2019 Filtype
Næringslivsøkonomi

07.01.2019 Filtype
Næringslivsøkonomi

11.01.2019 Filtype
Politikk og menneskerettigheter

22.01.2019 Filtype
Psykologi

07.01.2019 Filtype
Rettslære

11.01.2019 Filtype
Samfunnsgeografi

07.01.2019 Filtype
Sosiologi

16.01.2019 Filtype