IT-hjelp og skolepc

Digital kompetanse er viktig og derfor satser vi på daglig bruk av digitale verktøy i alle fag.

Skolens IT-kontor (hjelpdesk) ligger sentralt i 2.etg v/biblioteket. Her får du hjelp og veiledning i forhold til teknisk vedlikehold av din skole-PC, både når deg gjelder maskinvare og programvare.Vi hjelper deg også med å koble din mobiltelefon til skolens trådløse nettverk.

Åpningstid på Porsnes: 08.00-15.00

Du kan kontakte oss ved:

  1. Personlig frammøte ved hjelpdesken på Porsnes
  2. Sende mail til: hjelp-halden@ostfoldfk.no
  3. Ringe 6921 6649

Du får  utdelt en skole-PC når du har undertegnet en utlånsavtale. Dette gir deg både rettigheter og plikter som du kan lese mer om i husreglene.

Ved eventuell tap eller skade på utlånsutstyr fra skolen, må du henvende deg raskt til oss på IT. I slike tilfeller gjelder følgende rutine:

  • Når du opplever skade/tap, må du melde fra til IT.
  • Vi skriver ned forklaringen din på hvordan skaden har oppstått. Denne forklaringen sendes til forsikringsselskapet som avgjør om skaden dekkes av forsikringen eller ikke.
  • Dersom skaden ikke dekkes av forsikringen, vil du bli erstatningspliktig med et beløp tilsvarende det beløp som reparasjonen koster, men ikke mer enn maksimalbeløpet (for aktuell årsmodell) som oppgis i utlånskontrakten.
  • I den forbindelse er det viktig at du beskriver den faktisk forklaringen.
  • En forklaring av typen «vet ikke hva som skjedde», vil nemlig ikke føre til at skaden dekkes, og du vil dermed bli erstatningspliktig.
  • Er du under 18 år, vil hjemmet holdes orientert om saksgangen.
  • Å endre forklaring underveis er imidlertid verken enkelt eller gunstig for saken, så du bør være presis i forklaringen fra starten av.

Kontakt

Christer Andersen Fresh
E-post
Telefon 69 21 66 49
Mobil 980 26 990
Trine Nøstvik Bergstrøm
E-post
Sander Alnes Knutsen
E-post
Telefon 69 21 66 49