Undervisningsevaluering

Opplæring, kultur og helsekomiteen har vedtatt at undervisningsevaluering skal gjennomføres ved alle videregående skoler i Østfold.

Undervisningsevaluering skal:

  • være en kontinuerlig vurderingsprosess for elever, lærere og skolens ledelse over egen praksis.
  • være et verktøy for læreren, ledelsen og skoleeier i arbeidet med å heve skolens samlede kompetanse, øke elevenes læringsutbytte og gi elevene økt medvirkning i skolehverdagen.

Hvem skal delta i undervisningsevalueringen?
Undervisningsevaluering skal gjennomføres ved alle de videregående skolene. Minimum 1/3 av lærerne deltar med en gruppe hver på minst 12 elever.

Skoleledelsen velger ut hvilke lærere og elevgrupper som skal delta i undervisningsevalueringen.