Elevsamtaler med kontaktlærer

Dette er samtaler mellom elev og kontaktlærer om skole- og opplæringssituasjonen.

Hensikt:

  • Gi mulighet til å samtale med kontaktlærer om egen faglig utvikling, motivasjon og innsats
  • Gi kontaktlærer tilbakemelding om hvordan eleven opplever skolehverdagen, undervisningen og læringsmiljøet
  • Gi elev og kontaktlærer mulighet til å drøfte og planlegge tiltak for det videre arbeidet. Samtalen skal være utgangspunkt for å iverksette evt. forbedringstiltak for å nå målene for opplæringen
  • Bidra til trygghet, åpenhet, samarbeid og tillit mellom elever og lærere

Rammer:
Det skal deles ut skriftlig innkalling til eleven en uke i forveien. Faglærerne gir kontaktlærer innspill før samtalen. Samtalene skal foregå uforstyrret på et egnet sted. Det må ryddes plass og tid for samtalene. Hver samtale skal oppsummeres skriftlig og underskrives av både elev og lærer. Relevant informasjon fra elevsamtalene deles i klasselærermøter og med elevtjenesten og skolens ledelse ved behov. Vi gjennomfører tre elevsamtaler i løpet av skoleåret Oppstart-samtalen November-samtalen Februar/mars-samtalen