Elevråd

Elevrådet ved Halden videregående skole er et elevråd basert på skolens prinsipper; raushet, respekt og resultater.

Klikk for stort bilde

Hver fjerde mandag møtes vi i elevrådet for å diskutere aktuelle saker. Her er det rom for diskusjon, spørsmål og samarbeid. Dette er åpne møter og alle er velkomne, vi møtes i auditoriet.

Halden vgs deles opp i flere avdelinger, og vi mener det er viktig at alle delene av skolen føler seg inkludert og hørt i elevdemokratiet.

Elevrådet kontakter du gjennom din tillitsvalgt, eller på mail til Celine Sva Gøperød

Elevrådsstyret 2019/2020

Elevrådsleder: Celine Sva Gøperød
Nestleder: Jacob Antonio Hernandez Hansen
Sekretær: Dennis Dahle Karlsen

Møteplan for elever og tillitsvalgte

  • Uke 11 - Elevrådsmøte
  • Uke 12 - Klassens time
  • Uke 13 - Styremøte
  • Uke 14 - Klassens time
  • Uke 17 - Elevrådsmøte
  • Uke 18 - Klassens time
  • Uke 19 - Styremøte
  • Uke 20 - Klassens time
  • Uke 21 - Elevrådsmøte
  • Uke 22 - Klassens time
Referater
Tittel Publisert Type
Arbeidsgrupper - fordeling av elever

14.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arbeidsgrupper - fordeling av elever.pdf
Arbeidsgrupper 261118

06.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Arbeidsgrupper 261118.pdf
Elevråd - Referat fra 071019

17.10.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 071019.pdf
Elevråd - Referat fra 021219

02.12.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 021219.pdf
Elevråd - Referat fra 060120

10.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 060120.pdf
Elevråd - Referat fra 090320

10.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 090320.pdf
Elevråd - Referat fra 170918

24.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 170918.pdf
Elevråd - Referat fra 180319

19.03.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 180319.pdf
Elevråd - Referat fra 200120

07.02.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 200120.pdf
Elevråd - Referat fra 200420

28.04.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 200420.pdf
Elevråd - Referat fra 221018

26.10.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 221018.pdf
Elevråd - Referat fra 261118

05.12.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Elevråd - Referat fra 261118.pdf
Elevråd - Referat fra ekstraordinært elevrådsmøte 250320

27.03.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned elevråd - Referat fra ekstraordinært elevrådsmøte 250320.pdf