Elevråd

Elevrådet ved Halden videregående skole er et elevråd basert på skolens prinsipper; raushet, respekt og resultater.

elevrådet - Klikk for stort bilde

Hver fjerde mandag møtes vi i elevrådet for å diskutere aktuelle saker. Her er det rom for diskusjon, spørsmål og samarbeid. Dette er åpne møter og alle er velkomne, vi møtes i auditoriet.

Halden vgs deles opp i flere avdelinger, og vi mener det er viktig at alle delene av skolen føler seg inkludert og hørt i elevdemokratiet.

Elevrådet kontakter du gjennom din tillitsvalgt, eller på mail til Sara Faugstadmo Berg

Elevrådsstyret 2018/2019

Elevrådsleder: Sara Faugstadmo Berg
Nestleder: Amalie Lund
Sekretær: Martine Antonsen

Referater
Tittel Publisert Type
Arbeidsgrupper - fordeling av elever

14.01.2019 Filtype
Arbeidsgrupper 261118

06.12.2018 Filtype
Elevråd - Referat fra 170918

24.09.2018 Filtype
Elevråd - Referat fra 180319

19.03.2019 Filtype
Elevråd - Referat fra 221018

26.10.2018 Filtype
Elevråd - Referat fra 261118

05.12.2018 Filtype