Elektrofag

I en stadig økende digitalisert og automatisert verden er det stort behov for mennesker med elektroutdanning.

Velger du elektrofag vil du utvikle teknisk innsikt, gode arbeidsvaner, gode holdninger og faglige ferdigheter som gjør deg i stand til å møte godt forberedt for yrkeskarriere innen elektrofag.

Klikk for stort bilde

Elektrofag

Kontakt

Anne-Grethe Syverstad
E-post
Telefon 69 21 67 72
Mobil 951 44 075