Voksenopplæring – videregående opplæring for voksne

Halden videregående skole har siden 1970-tallet gitt tilbud til voksne som har ønsket mer kunnskap og økt kompetanse.

Etter at Kompetansereformen ble innført i 2000 har skolen gjennomført et bredt utvalg av opplæringstilbud til Haldens befolkning

 • Hjelpepleier og Omsorgsarbeider (ble erstattet av Helsefagarbeider i KL06)
 • Helsefagarbeider
 • Apotektekniker
 • Helsesekretær
 • Fag til generell studiekompetanse (6-pack)
 • Kjemiprosessfaget
 • Kokkfaget
 • Renholdsoperatørfaget
   

I dag har Halden videregående skole tilbud innen

 • Helsefagarbeider
 • Fag til generell studiekompetanse (for minoritetsspråklige med høgskole/universitet fra hjemlandet)
   

Kompetansereformen, også omtalt som Etter- og videreutdanningsreformen, er basert på Stortingsmelding nr. 42 (1997–98) «Kompetansereformen» og enighet mellom Norges regjering og partene i arbeidslivet i forbindelse med inntektsoppgjørene i 1999 og 2000.

Kompetansereformen har som formål å bidra til å endre både arbeidslivet og utdanningen, for å gi voksne bedre muligheter for opplæring og kompetanseheving. Fra det offentliges side har reformen blant annet ført til

 • rett til grunnskole og videregående opplæring for voksne
 • systemer for dokumentasjon og verdsetting av realkompetanse
 • rett til utdanningspermisjon for arbeidstakere
 • bedringer i studiefinansieringen
 • bedre mulighet for skattefritak for utdanning betalt av arbeidsgiver

Voksne i videregående opplæring skal i hovedsak få et tilbud særskilt organisert for dem. Det gjelder ulike regler for voksne med rett og voksne uten rett til videregående opplæring.

Se denne link til Opplæringsloven § 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne

Se denne link til Utdanningsdirektoratets informasjon om voksenopplæring

Se denne link til Østfold fylkeskommunes informasjon om voksenopplæring

Se denne link til Kompetanse Norge

 

Er du usikker på valg av utdanning kan du ta kontakt med Karrieresenteret i Østfold - her kan du bestille time over nett eller på tlf. 69 11 75 90/474 59 284.

 

Hvordan søke?

Veien til utdanning som voksen starter alltid med at du søker deg inn via www.vigo.no, her må du logge deg inn med MinID og skrive hvilken sluttkompetanse du ønsker.

Kontakt

Trond Langvik
E-post
Telefon 69 21 66 38
Mobil 970 72 674