Tosterødberget

Avdelingen har 4 utdanningsprogram med inntil 28 elevplasser. I tillegg har avdeling et botilbud med 15 plasser.

Tilbudet retter seg i første rekke mot elever med behov for sosial læring i et praktisk organisert læringsmiljø i små grupper og med tett oppfølging av ansatte.  

Klikk for stort bilde

Skolen arbeider fremtidsrettet og fokuserer på holdningsskapende arbeid der fellesskap og ansvarlighet vektlegges. Opplæringen gjennomføres med referanse til konsekvenspedagogikkens filosofi og metodikk og sidestiller sosial og faglig læring.

Utdanningen
Utdanningen bygger på en grunnkompetansemodell innenfor yrkesfag .

Alle utdanningsprogrammene inneholder elementer fra Vg1 og Vg2, og grunnkompetansemodellen åpner for opplæringskontrakt/ lærekandidatavtale etter fullført 2 år i skole. Opplæringen er praktisk lagt opp og arbeidslivsliknende. Fullført opplæring kan gi en kompetanse som åpner for arbeid både i privat og offentlig sektor.

Følgende utdanningsprogram finnes ved Tosterødberget:

  • Restaurant- og matfag
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Service og samferdsel
  • Naturbruk

Botilbud
Tosterødberget tilbyr helgdøgnsplasser ved internatet og har et organisert fritidstilbud. Internatet er bemannet hele døgnet og har fokus på sosial læring. 

Det legges til rette for at elevene oppnår kompetanse som er nødvendig for et selvstendig liv i en egen bolig.

Medarbeidere
Medarbeiderne  ved Tosterødberget består av lærere, fagarbeidere, miljøarbeidere og andre ansatte og utgjør i alt ca 25 hel- og deltidsstillinger, alle med forpliktelse til skolens pedagogiske plattform.

Søke Tosterødberget.
Hovedinntaket er i august som for alle videregående skoler. Søknadsfrist er 1.februar.

Halden vgs. Tosterødberget praktiserer i tillegg kontinuerlig inntak. Søkere må ha en sakkyndig uttalelse fra PPT.

Søker du heldøgnsplass, eller du er søker utenfor Halden-regionen, må hjemkommunen dekke andel av internatkostnader på kr 242000,- pr skoleår.

Besøksadresse
Flintveien
1785 HALDEN

Kontakt

Stein Ole Gjesteby
E-post
Telefon 69 21 69 56
Mobil 900 40 727
Laila Høvik Lauritzen
E-post
Telefon 69 21 69 57
Mobil 900 44 854
Mari Thiis Morland
E-post
Telefon 69 21 69 55
Mobil 975 21 575