Forsterket avdeling

Forsterket avdeling (FA), lokalisert på Risum, er et spesialpedagogisk tilbud til elever med ulike utfordringer og/eller forskjellig grad av utviklingshemming. Avdelingen samarbeider med ulike hjelpeinstanser som PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), habiliteringstjenesten, hjemkommunen og elevenes foresatte.

Klikk for stort bilde

Fokus ved avdelingen er arbeid og praksis i arbeidslivet, bolig og livsmestring, sosial trening, mat og helse samt vanlige skolefag som norsk, matematikk og orienteringsfag. Vi har uteskole en dag per uke hvor vi blant annet reiser til gapahuken vår. Dette er en del av emnet «praktisk prosjekt» – vi reiser også til ulike steder og lærer om forskjellige temaer.

Det er Inntakskontoret i Østfold fylkeskommune som avgjør hvilke elever som tas inn ved forsterket avdeling ved Halden videregående skole. Hvis du får skoleplass her hører du til opplæringstilbudet studiespesialisering med 3 år i skole.

PPT sørger for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering av ditt behov for spesialundervisning, og det blir laget en individuell opplæringsplan spesielt for deg.

Hos oss oppnår du grunnkompetanse etter endt skolegang, noe som er mindre omfattende enn full yrkes- eller studiekompetanse. Du får et kompetansebevis som dokumenterer opplæringen du har gjennomført.

 

Arbeidspraksis

Forsterket avdeling kan tilrettelegge for praksis i varig tilrettelagt arbeid eller i en ordinær bedrift. Valg av praksissted avhenger av dine behov og muligheter.

 

Hvor kan jeg jobbe etter videregående opplæring?

Hvor du får jobb kommer an på hva du kan fra før og hva du lærer deg i videregående skole. Mange av elevene ved forsterket avdeling søker jobb ved et arbeids- og aktivitetssenter i sin hjemkommune. Enkelte elever har også fått jobb ved HAV (Halden Arbeid og Vekst).

 

Hvilken utdanning har de som jobber hos dere?

Ved avdelingen har vi spesialpedagoger, sykepleier, vernepleiere, fagarbeidere, aktivitør og hjelpepleiere.

 

Jeg trenger kommunikasjonshjelpemidler – kan dere gi med undervisning i alternativ kommunikasjon?

Forsterket avdeling har ansatte med utdanning og bred erfaring i Alternativ Supplerende Kommunikasjon (ASK).

Kontakt

Stein Ole Gjesteby
E-post
Telefon 69 21 69 56
Mobil 900 40 727