Rutiner og prosedyrebeskrivelser

Rutiner og prosedyrebeskrivelser
Tittel Publisert Type
Elevenes rett til minste årstimetall

05.02.2019 Filtype
Foreldresamtale 1 halvår Vg1 og Vg2

05.02.2019 Filtype
Fraværsrutine

05.02.2019 Filtype
Handlingsplan mot rus

05.02.2019 Filtype
Klage på lærer og eller læringsmiljø

05.02.2019 Filtype
Mal for gjennomføring av medarbeidersamtale

05.02.2019 Filtype
Prosedyre for fag- og timefordeling

05.02.2019 Filtype
Rutine for innlevering og registrering av fraværsdokumentasjon

05.02.2019 Filtype
Rutiner når elever velger bort fag

05.02.2019 Filtype