Skolens historie

Halden videregående skole har ca 1200 elever og 250 ansatte fordelt på fire avdelinger, Porsnes , Risum, Tosterødberget og Halden fengsel.

Skolen ble opprettet i 1996 etter at de videregående skolene Christian August, Porsnes, Risum og Tosterødberget ble slått sammen til én skole under navnet "Halden videregående skole".

I 2004 ble Christian August (allmennfaglig) nedlagt og flyttet til nybygget på Porsnes. I 2010 fikk Halden videregående en ny avdeling i Halden fengsel. Avdeling Risum er delt på to lokaliteter; Iddeveien 37 og Iddeveien 44 (Norlux).