Risum

Risum ligger ved Fredriksten festning og består av bygninger fra flere tidsepoker.

Skolens aner strekker seg mer enn 100 år tilbake til husmorskolen på Berby som etter hvert flyttet til lensmannsgården på Risum. I Lensmannsgården ivaretas fortsatt kokke- og serveringstradisjonene på skolens utdanningsprogram for restaurant- og matfag.

Studiestedet er bygd på i flere omganger, bl.a. for å gi plass til et utvidet tilbud i formgivingsfag og til nyskapningen musikk, dans og drama. I 2005 tok skolen i bruk nye, tilpassede lokaler for elever med særskilte behov. I 2006 åpnet et modernisert bibliotek vegg i vegg med skolens trivelige og populære kantine.

I 2007 ble en ny flott idrettshall tatt i bruk for kroppsøvingsundervisningen. I tillegg gis det praktisk og teoretisk opplæring i bygg- og anleggsteknikk på filialen i Iddeveien 44. Til sammen er det ca 110 elever som er tilknyttet studiested Risum.

Opplæringstilbud på Risum

  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Musikk, dans og drama
  • Restaurant- og matfag
  • Forsterket avdeling