Halden fengsel

Halden fengsel tok imot sine første innsatte i mars 2010. Halden videregående skole har ansvaret for opplæringstilbudet.

Skolen i Halden fengsel åpnet i april 2010 og har nå 40 elever. I tillegg har vi omlag 80 kursdeltakere innen de ulike program.

Knapt ett år senere avla den første eleven sin fagprøve og kunne gå ut i det sivile arbeidslivet som sveiser etter endt soning. 

Skoletilbudet drives av ca 20 ansatte som har Halden videregående skole som arbeidsgiver.

Opplæringstilbudet ved Halden fengsel


Den videregående skolen i Halden fengsel tilbyr utdanningsprogrammene

  • Restaurant- og matfag

  • Halden fengsel TIP

  • Halden fengsel Musikk, dans og drama

  • Design og håndverk/Formgiving

  • Halden fengsel Byggfag

  • Halden fengsel Studieforberedende fag/fellesfag

I tillegg tilbys kortere kurs i deler av et utdanningsprogram. Realkompetansevurdering er en naturlig del av kartleggingen før en tilpasset opplæring starter.