Samle Halden videregående skole i sentrum

Halden videregående skole, med unntak av Tosterødberget, skal samles i sentrum rundt Porsnes, og elever fra Risum skal flyttes til Porsnes. Det skal gjøres gjennom å leie og eie lokaler i sentrum.

Flyfoto over Halden vgs og Saugbruks - Klikk for stort bildeHalden videregående skole og den delen av Saugbruks det skal leies lokaler i markert med rødt Tone Stenbek

Utdanningsprogrammene som i dag er plassert på Risum vil bli flyttet til Porsnes. For å løse samlingen vil eksisterende Porsnes bygges ut, og det vil leies lokaler i Norske Skog Saugbruks bygg. Utleier er Porsnes Utvikling AS - PUAS.

 • Restaurant- og matfag samt forsterket avdeling flyttes til nye lokaler på Porsnes
 • Bygg- og anleggsfag, som i dag holder til i leide lokaler i Norlux-bygget flyttes til leiebygget PUAS.
 • Teknikk og industriell produksjon og elektro flyttes fra blokk C Porsnes til leiebygget PUAS
 • Helse og oppvekstfag flyttes fra Posnes til leiebygget PUAS
 • Musikk, dans og drama flyttes fra Risum til leiebygget PUAS

Totalt vil det være omtrent 1200 elever fordelt på Porsnes og i leiebygget PUAS.

Overordnet tidsdplan

 • Fremdriften for de to lokasjonene henger sammen, da lokaler på Porsnes først frigjøres ved innflytting i leiebygget PUAS
 • Tilpasninger i leiebygget PUAS vil skje frem mot høst/vinter 2021
 • Etter innflytting vil rivearbeidene på Porsnes starte, og bygging av nye lokaler planlegges ferdig før skolestart høsten 2023.

Status pr juni 2019

Leiebygg PUAS:

 • Leieavtale er signert
 • Forprosjekt samt brukermedvirkning og utstyrskoordinering er i gang og skal være ferdig høsten 2019
 • Forespørsel til totalentreprise forventes vinter 2019/2020.

Porsnes:

 • Skisse/forprosjekt med arkitekt og prosjekteringsgruppe planlegges startet medio august 2019
 • Kombinert skisse/forprosjekt utføres 2019
 • Brukermedvirkning starter høsten 2019

Kontakt

Marius Eilertsen
E-post