Skolens ledelse

Skolens ledelse består av rektor, tre utdanningsledere med sektoransvar, tre utdanningsledere med fellesoppgaver, to utdanningsledere i Halden fengsel, en utdanningsleder for spesialpedagogisk enhet (Tosterødberget), en økonomi- og personalleder og tretten fagledere.

Rektor
Kristin Støten
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor
Hilde Brohaug Hansen

Utdanningsledere med sektoroppgaver
Guri-Anne Hauan

 • Studiespesialisering

Jo Henning Myhrvang

 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • Service og samferdsel

Kristine Bukholm

 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Helse- og oppvekstfag.

Lasse Sjødahl Eriksen

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Restaurant og matfag
 • Elektrofag
 • Teknikk og industriell produksjon

Utdanningsledere med fellesoppgaver
Bente Gulbrandsen

 • Vikarer
 • Elevråd

Svein Egil Sirland

 • Fag- og timefordeling
 • Timeplanlegging og romfordeling

Trond Langvik

 • Eksamen
 • Dokumentasjon

Øvrige utdanningsledere
Ingrid Cathrine Sjøholt
Hanne Lille-Schulstad

 • Halden fengsel

Stein Ole Gjesteby & Mona Beathe Lie Jigarp

 • Tosterødberget

Økonomi- og personalleder
Svein-Harald Halvorsen

Avdelingsleder Tosterødberget
Mari Thiis Morland

Fagledere
Unni Helén Stensland Myhre – Service og samferdsel
Lars Bekkhus – Restaurant- og matfag
Marthe Kathrine Kynningsrud Aas – Norsk og særskilt språkopplæring
Monika Forsbring - Realfag
Mary-Ann Gilstedt – Språkfag
Ole Nicolai Hauge - Økonomi- og samfunnsfag
Morten Helle – Teknikk og industriell produksjon
Hilde Konttinen - Bygg- og anleggsteknikk
Hans Eilert Lie – Idrettsfag og kroppsøving
Helen Olsen - Helse- og oppvekstfag 
Rolf Harald Erichsen - Musikk, dans, drama
Anne-Grethe Syverstad – Elektrofag