Verdens dag for kulturelt mangfold

21. mai markerer vi verdens dagen for kulturelt mangfold. Vi har fått både elever og lærere til å fortelle hva kulturelt mangfold er for dem.

flagg - Klikk for stort bilde

"For meg er kulturelt mangfold en verdifull ressurs for å knytte forbindelser og utvide horisonten."
- Anders (elev)

"Handler om helheten. Hvert enkelt individ i et samfunn eller gruppe er unikt. Vi er hverandres skjebner, og vi er hverandres skapere. Vi er skapt for å ta vare på hverandre, så mangfold handler om bevissthet og refleksjon rundt seg selv i samspill med andre, og å være nysgjerrig og åpen for å forstå andre. Mangfold er glede, tårer, skjebner, historier, språk, identitet, familie, religion, kjønn og mye mer, men mest av alt: mangfold er oss! Ta vare på hverandre!"
- Ragnhild (lærer)

"Kulturelt mangfold hjelper for å åpne dører mot den andre verden og det blir lettere å akseptere de andre. Man kan formidlle sine verdier og tradisjoner for å delta i mangfoldet."
- Sara (elev)

«Kulturelt mangfold er for meg uttrykk for at mennesker med ulike kulturelle bakgrunner hører til og betyr noe for hverandre i et samfunn preget av åpenhet, deltakelse og likeverd. #raushet #respekt»
- Kristin (rektor)

Kulturell mangfold for meg er forskjellige mennesker med forskjellige kulturer som møtes og lager en felles kultur
-Lise (elev)

"Å være flerkulturell betyr at man blir påvirket av mer enn en kultur, dette hjelper oss å kjenne nye tradisjoner, språk, mat, musikk. På denne måten kan vi berike vår kunnskap."
-Cinthia (elev)

«Vi er alle forskjellige. Vi ser forskjellige ut, tenker forskjellig og har forskjellige erfaringer, kunnskaper og interesser. Det er dette som gjør oss unike, og det er verdt å ta vare på. Verden blir kanskje mindre, men det kulturelle mangfoldet blir større. Derfor er det viktigere enn noen gang å se verdien i hverandre, ta vare på hverandre og fremme verdier som raushet, inkludering og likeverd».
-Marthe (lærer)

"For meg er kultureltmangfold flere kulturer i et samfunn" 
- Julie Sofie (elev)