Velkommen til årets julekonsert

Tradisjonen tro inviterer elever og lærere på utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama til konsert i desember. Det blir to konserter i Immanuelskirken på dagtid fredag 15. desember, - kl. 10.00 og kl. 12.00. 

Julekonsert - Klikk for stort bilde

Fordeling av elever på de to konsertene

Kl. 10.00

Kl. 12.00

TB 25/30 elever

EL 60 elever

HO 125 elever

SS 60 elever

TP 90 elever

ST (Vg2) 150 elever

PB 60/90 elever

BA 30 elever

RM 20 elever

FA 10 elever

ID 90 elever

ST (Vg1 og Vg3) 300 elever

(MD 50 elever)

 

Det blir ca. 500 på hver forestilling. Da er det plass til alle nede. Galleriet brukes ikke. Lærere som følger klassene, skal sitte sammen med elevene.

Julekonserten er et kulturelt skolearrangement som av praktiske grunner legges til Immanuelskirken. Det forventes derfor at alle elever deltar.

Hvis det allikevel skulle være grunner til at noen ikke kan delta, må de melde fra til kontaktlærer. Kontaktlærer melder videre til sin utdanningsleder