Tverrfaglig emoji-prosjekt

Elevene i 1STUD har hatt et tverrfaglig forskningsprosjekt i norsk og samfunnsfag. Målene med prosjektet var at elevene skulle delta i et studieforberedende prosjekt og få innsikt i akademiske arbeidsmåter.  

Klikk for stort bilde

Selve prosjektet gikk ut på å forske på emoji-bruk basert på roller og kjønn. De skulle også lære forskjellen mellom kvalitativ og kvantitative metoder. 

Flere tok i bruk Helene Uris Hvem sa hva? Og sjekket hennes påstander opp mot sine resultater.

Gruppene valgte litt forskjellige retninger. Noen undersøkt forskjell på emoji-bruken blant skilte og gifte fedre. En annen gruppe så på hvordan familier brukte emoji. Hvordan emoji-bruken var blant jenter var det også en gruppe som tok tak i.

Flere av gruppene brukte Facebook sider og delte linker til digitale spørreundersøkelser som var laget i Google Skjema eller Microsoft Forms. Det var ikke naturlig for de som ville ha en kvalitativ undersøkelse, de foretrakk heller dypere intervjuer med deltakerne sine.

Hva lærte de av prosjektet? Elevene lærte å behandle statistikk og benytte diagrammer. De skrev også en lang rapport på sidemål om prosjektet sitt. I tillegg til at de fikk se hvordan digital språkbruk henger sammen med roller og kjønn.

Noen av gruppene kom frem til spennende konklusjoner. Gruppen som forsket på forskjellen mellom gifte og skilte fedre konkluderte slik " Det var ingen forskjell på fedrene. Vi forventet at skilte fedre skulle bruke emoji mer fordi de kanskje må ta en "morsrolle" og vi mener at mødre eller egentlig kvinner generelt bruker emoji hyppigere enn men. Vår hypotese stemte altså ikke." En gruppe som ville finne ut hvorfor man bruker emojies konkluderte med dette "Flertallet sa de brukte emoji som erstatning for kroppsspråk, mens noen sa de brukte det ironisk"

Responsen fra elevene var utelukkende positiv. "Det var deilig å ha kontroll selv." "Selv om undersøkelsen vår ikke var så vellykket så lærte vi masse av våre feil." "Dette var en morsommere måte å lære på."