Skolens tiltak for å redusere smittespredning

Halden videregående skole har satt i gang flere smittereduserende tiltak i tråd med nasjonale anbefalinger og lokale helsemyndigheter.Klikk for stort bilde  

Foreløpig er det ingen i Halden kommune eller Halden videregående skole som har fått påvist smitte. Skolen har kontakt med kommuneoverlegen som understreker at skolene foreløpig skal drive som normalt. Vi følger imidlertid utviklingen tett. En eventuell beslutning om å stenge skolen tas av lokale helsemyndigheter i samarbeid med skoleeier og rektor.

Viken fylkeskommune har tatt en rekke grep i retning av et tydeligere «føre var»-prinsipp i vår koronahåndtering. Vi iverksetter nå ytterligere tiltak for å bidra til å redusere smittespredning.

 Smitte- og kontaktreduserende tiltak

 • Rutiner for håndvask, hoste- og nysevaner er informert om og innskjerpet.
 • Renholdet er forsterket og konsentreres spesielt om bruksområder, flater, dørhåndtak o.l.
 • Syke personer bes om å holde seg hjemme og ikke komme på jobb/skole
 • Håndhilsning og klemming unngås
 • Alle oppfordres til å holde én meters avstand til hverandre når det er mulig
 • All frukt og mat som ikke er pakket inn fjernes fra kantina

Avlysing av arrangementer og utenlandsreiser

 • Flere arrangementer og utenlandsreiser er avlyst, og alle berørte har fått beskjed
 • Flere skolerelaterte russearrangementer er avlyst
 • Hospitering for 9. klasse er utsatt
 • Flere kurs og konferanser er avlyst
 • Flere møter med eksterne parter er avlyst

Organisering av skoledagen
Vi ser nå på organisering av skoledagen og vurderer muligheten for å treffe ytterligere tiltak som hindrer at større grupper samles. Det er foreløpig ikke aktuelt å stenge kantina, men vi vurderer om lunsjpausen kan organiseres annerledes.

Elevrelaterte tiltak

 • Pultene i klasserommene settes fra hverandre, slik at elevene sitter en og en
 • Kroppsøvingsundervisningen flyttes i hovedsak ut og gjennomføres på et nivå som gjør at dusjing ikke er nødvendig
 • Større samlinger av elever unngås 
 • Alle elever bes om i større grad å bevege seg utendørs i pauser, midttimer og fritimer
 • Alle elever bes om daglig å ha med PC og lærebøker hjem med tanke på eventuell stenging av skolen og bruk av fjernundervisning
 • Elever i risikogrupper får mulighet til å få opplæringen hjemme som organisert studiearbeid

Tiltak for ansatte

 • Utvidet bruk av hjemmekontor der dette er praktisk mulig og gjennomførbart i forhold til ansvar og arbeidsoppgaver
 • Ansatte forbereder seg på å gjennomføre fjernundervisning/digital undervisning
 • Ansatte i risikogrupper får ytterligere tilrettelegging