Setter investeringene på vent, men inngår leieavtale for Halden videregående skole

Fylkesutvalget sier ja til å inngå avtale med utvikleren som leier ut lokaler til nye Halden videregående skole. Samtidig settes alle investeringer i Østfold på vent inntil den økonomiske situasjonen blir avklart.SKOLEPLANER: Fylkesutvalget diskuterte skoleinvesteringer 13 - Klikk for stort bildeSKOLEPLANER: Fylkesutvalget diskuterte skoleinvesteringer 13 Pål Vikesland

Det vedtok et enstemmig fylkesutvalg i Østfold fylkeskommune 13. februar 2019.

Bakgrunnen er usikkerheten rundt aksjene Østfold fylkeskommune har i Østfold Energi.

Det har som kjent kommet krav fra ordførerne i de 13 eierkommunene om at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi – på 50 prosent - blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall, før 1.januar 2020.

Usikre på konsekvenser av tapte inntekter

Alle tre fylkeskommunene vil, på ulikt vis, hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020. Dette tilsvarer anslagsvis 200-250 millioner kroner fordelt på inntil 150 millioner kroner fra Akershus, 50 millioner kroner fra Buskerud og 35 millioner kroner fra Østfold.

Fylkesutvalget er usikre på hvilke konsekvenser en eventuell overføring av aksjer til kommunene vil få for Buskerud og Akershus sine bidrag inn i Viken, og om planlagte investeringer, der skoleinvesteringer er de klart største,  kan gjennomføres uten energiinntektene.

Les også: Fylkespolitikerne mener energi-inntekter er viktige for å gjennomføre skoleinvesteringer

Derfor ber fylkesutvalget nå om at alle nye skolebygg-planer i Østfold settes på vent, til situasjonen er avklart.

Fylkesutvalget ber videre fylkesrådmannen om en sak som belyser økonomiske konsekvenser av helt eller delvis bortfall av inntektene fra Østfold Energi.   

Signerer leieavtale i Halden

Samtidig sier altså fylkespolitikerne ja til å inngå avtalen med Porsnes Utvikling AS om leie av lokaler til nye Halden videregående skole. Kontrakten skulle inngås rett over nyttår, men signeringen ble satt på vent på grunn av den den nevnte situasjonen med energiinntektene.

Porsnes Utvikling AS har imidlertid hatt behov for en avklaring, og nå gir altså fylkespolitikerne klarsignal for at avtalen kan inngås. Fylkeskommunens egne investeringer ved Halden videregående skole settes imidlertid på vent.

Dette er vedtaket

Slik lyder vedtaket fra fylkesutvalget 13. februar, som ble enstemmig vedtatt:

  1. Fylkesutvalget ber om at den fremforhandlede leieavtalen legges til grunn for en leiekontrakt i PUAS’ bygg ved Halden Videregående skole.
  2. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen, så langt det er mulig, stoppe arbeidet for videre investeringer vedtatt gjennom økonomiplanen.  
  3. Fylkesutvalget ber om en sak som belyser økonomiske konsekvenser av helt eller delvis bortfall av inntektene fra Østfold Energi.   

Les også: Ordførerkrav om energi-inntekter blir formell sak i fylkestinget