Samarbeid med lokalt næringsliv

IKT-servicefag ved Halden videregående har en god relasjon til næringslivet og IKT-bedrifter i byen. Flere av skolens IKT-elever jobber både med prosjekter og som lærlinger i disse bedriftene.Klikk for stort bilde    

En av våre samarbeidsbedrifter er Fresenius Kabi. I prosessen rundt utskifting av servere og endring i driftsformen ble vi kontaktet av IT-sjef Andreas Paulsen med forespørsel om overtagelse av utstyret. Skolen vil benytte anledningen til å takke Fresenius Kabi og Andreas Paulsen for de to serverne vi fikk overlevert.  IKT-lærer Rune Kjelvik understreker verdien av samarbeidet mellom skole og bedrifter og er særdeles takknemlig for dette bidraget. Kjelvik ønsker og håper på at slike initiativ vil skape flere og bedre lærlingeplasser og muligheter for elevene på IKT-servicefag, spesielt med tanke på at vi nå får et to-årig IKT-løp gjennom fagfornyelsen.

På bildet: fra venstre: IT-sjef Andreas Paulsen, IKT-lærling Jon Marcus Mosbæk, IKT-elev Lasse Solholt Olsen. Foto: Rune Kjelvik

PS. Denne saken er fra tiden før skolen ble "stengt" pga Korona.