Parkering på Porsnes

Det innføres bruk av parkeringsbevis ved Porsnes. Fra og med 3. september må du bruke parkeringsbevis for å kunne parkere lovlig ved Porsnes. Uten parkeringsbevis vil man kunne risikere å bli tauet bort for egen regning og risiko.

parkering - Klikk for stort bilde

Parkering for ansatte
Alle ansatte ved Porsnes har fått et parkeringsbevis i sin posthylle. Ansatte på andre avdelinger med behov for parkeringsbevis for Porsnes kan få dette av Hilde Espelund (Risum og Norlux), Tove Pedersen (Halden Fengsel) og Stein Gjesteby (Tosterødberget).

Det skal kun parkeres på oppmerkede plasser i Porsnesbakken, ved parkeringsplassen på baksiden av skolen, parkeringsplassen ved idrettshallen og parkeringsplassene ved Norske Skog. Pendlerplassene i Porsnesbakken er forbeholdt ansatte med spesiell tillatelse.


Pendlerplasser på Porsnes
Ansatte som pendler mellom Porsnes og en annen avdeling innenfor en arbeidsdag med stramt tidsskjema mellom undervisningsøkter bes sende en e-post til Svein Harald Halvorsen. De vil da kunne få et tilleggsbevis som gir tillatelse til å parkere på pendlerplassene i Porsnesbakken. Uten dette er det ikke anledning til å benytte disse plassene.
 

El-biler og hybridbiler
Dersom det er behov for lading henvises disse til ladeplassene øverst i Porsnesbakken. Plassene er kun til lading, parkering må gjøres på ordinære parkeringsplasser. Det er begrenset antall ladeplasser, setter du bilen der på morgen/formiddag må du flytte den i lunsjen slik at flere får lade. 

Elever og parkering av biler
Elever som har behov for parkering på Porsnes henvises til ekspedisjonskontoret som utsteder parkeringsbevis. Elevene henvises til parkeringsplassen ved idrettshallen og parkeringsplassene ved Norske Skog.
 

Elever - mopeder, scootere, ATV m.v.
Alle mopeder, scootere, motorsykler, ATV mv. skal parkeres på de to avsatte områdene nede ved elva. Det er ikke anledning til å parkere disse kjøretøyene rundt skolen.
 

Besøkende
Dersom dere får besøkende utenfra må disse henvises til ekspedisjonskontoret for utstedelse av gjestebevis.