Ledige stillinger

Halden videregående skole har nå ledige undervisningsstillinger til deg som ønsker å jobbe i et godt profesjonsfellesskap ved en skole i spennende utvikling.Klikk for stort bilde  

Her finner du en oversikt:
https://halden.vgs.no/om-skolen/stilling-ledig

Halden videregående skole har ca. 1200 elever, nærmere 300 ansatte og dekker Haldenregionens utdanningsbehov innen studiespesialiserende, studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram, samt voksenopplæring.

Vi er opptatt av et trygt og godt læringsmiljø hvor elevene skal oppleve faglig mestring og et sosialt fellesskap. Skolens verdier - raushet, respekt og resultater - skal prege skolehverdagen, hvor tett elevoppfølging og god klasseledelse er to av våre fokusområder.