Konsekvenspedagogisk Forum

Representanter fra Tosterødberget, sammen med rektor Kristin Støten, deltok forrige uke på en hyggelig, inspirerende og lærerik årskonferanse i Konsekvenspedagogisk Forum.

Klikk for stort bilde  

Konferansen ble, som tradisjonen er, avholdt på gamle ærverdige Vitskøl Kloster i Danmark, som for øvrig har sin historie helt tilbake til 1100-tallet. Stedet eies og driftes av stiftelsen TAMU, som tilbyr utdannelse gjennom praktisk arbeid til ungdom mellom 18 og 30 år.

«Utdannelse fremfor behandling» - var årets tema på konferansen. Et fokus som vi opplever er svært interessant og ikke minst aktuelt. Og med de to dyktige foreleserne; Thomas Szulevicz  og Einar Øverenget, samt mange engasjerte konferansedeltakere fra både Sverige, Danmark og Norge, ga dette grunnlag for mange gode pedagogiske refleksjoner i den tiden vi var sammen. Dette tar vi med oss videre og vil være nyttig bagasje videre i vårt arbeid med våre elever.

På facebooksiden til Konsekvenspedagogisk forum kan dere finne mange nyttige artikler og også mer om konferansen.