Informasjonsmøte for foresatte med elever på Vg3

Vi inviterer foresatte til elever på Vg3 til informasjonsmøte torsdag 10. januar 2019 kl. 19.00 i auditoriet på Halden videregående skole, Porsnes

russ - Klikk for stort bilde

For foresatte til elever på Vg3 Idrettsfag, Vg3 Musikk/drama, Vg3 Studiespesialisering & Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse.
 

Temaer

  • Velkommen v/rektor
  • Eksamen og avslutning av skoleåret for Vg3-elevene
  • Videre utdanning – informasjon om muligheter og frister
  • Russ 2019


På møtet deltar rektor, assisterende rektor, utdanningsledere, rådgivere, representanter for russestyret, skolens russekontakt, helsesykepleier (helsesøster) og politiet.
 

 
Vel møtt! 
 
Med hilsen 
Kristin Støten
rektor