Informasjon til foresatte

I perioden fram til påske flyttes opplæringen fra klasserom og verksteder til digitale flater, og elevenes opplæring organiseres som fjernundervisning.Klikk for stort bilde  

Elevenes lærere vil fortløpende være i kontakt med sine elever om hvordan opplæringen gjennomføres i de ulike fagene. Undervisningen vil foregå på ulike måter. Noen ganger vil elevene samles sammen med læreren og klassen sin i videomøter/webinarer ut fra gjeldende timeplan. Andre ganger vil elevene jobbe selvstendig med ulike læringsoppdrag som lærerne legger tilgjengelig. Elevene kan kontakte sine lærere via Teams, e-post eller andre avtalte kanaler.  

Det er viktig at elevene følger opp skolearbeidet sitt og holder kontakten med sine lærere. Hvis en elev blir forhindra fra å delta i opplæringen i et fag eller levere innen gitte frister, må lærer ha beskjed. Både skolearbeidet generelt og organiserte vurderingssituasjoner danner grunnlaget for at elevene kan få karakter i fagene. Elever skal ikke oppholde seg på skolen, men skal kunne hente nødvendige verktøy og hjelpemidler.

Vi oppfordrer elevene til en normal dagsrytme der de står opp til vanlig tid, steller seg, spiser frokost og er klar til skoledagen. Gjennom dagen bør de sørge for å gå ut litt, kanskje trene og ha sosial kontakt med andre gjennom nett eller telefon. Det kan oppleves som vanskelig å være så mye hjemme, men det er et viktig bidrag for å hindre smittespredning.

Alle må være bevisste på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre. 

Ved spørsmål, ta kontakt med skolens ledelse. Kontaktinformasjon finner du her:
https://halden.vgs.no/om-skolen/kontakt-oss/skolens-ledelse/