Informasjon om opplæring på digitale flater

Opplæringen er flyttet fra klasserom til digitale flater og organiseres som fjernundervisning. Fra og med uke 20 vil skolen gradvis gjenåpnes.Klikk for stort bilde  

Kontaktlæreren din og de andre faglærerne dine vil ta kontakt med deg for å informere om hvordan opplæringen skal gjennomføres i de ulike fagene. Undervisningen vil foregå på ulike måter. Noen ganger vil du samles sammen med faglæreren og klassen din i videomøter/webinarer ut fra gjeldende timeplan. Andre ganger vil du jobbe selvstendig med ulike læringsoppdrag som læreren din legger tilgjengelig for deg. Du kan få kontakt med kontaktlærer og faglærerne dine både via Teams, e-post eller andre avtalte kanaler. Fra og med uke 20 vil skolen gradvis gjenåpnes og du vil få deler av din opplæring på skolen igjen.

Du må ta ansvar for å følge opp skolearbeidet ditt og holde kontakten med dine lærere. Hvis du blir forhindra fra å delta i opplæringen i et fag eller levere innen gitte frister, må du gi beskjed til faglærer. Innsatsvilje, selvdisiplin og jevnt arbeid er spesielt viktig nå som du må jobbe mer selvstendig med fagene. Både skolearbeidet ditt generelt og organiserte vurderingssituasjoner danner grunnlaget for at du kan få karakter i faget. Karakterer i fag er viktig for at du skal få vitnemål/kompetansebevis.

Vi oppfordrer deg til en normal dagsrytme der du står opp til vanlig tid, steller deg, spiser frokost og er klar til skoledagen. Gjennom dagen bør du sørge for å gå ut litt, kanskje trene og ha sosial kontakt med andre gjennom nett eller telefon. Det kan oppleves som vanskelig å være så mye hjemme, men det er et viktig bidrag for å hindre smittespredning.

Vær bevisst på å følge råd som gis fra nasjonale myndigheter for å redusere smittespredning både for deg selv og andre. 

IKT-avdelingen

IKT-avdelingen ved Porsnes er bemannet fra 08:00-15:00 fra mandag til fredag. Du kan kontakte oss ved:

  1. Sende mail til: hjelp-halden@ostfoldfk.no
  2. Ringe 69 21 66 49
  3. Personlig frammøte ved hjelpdesken på Porsnes (kun når det er avtalt på forhånd)

Det er også mulig å kontakte IKT-medarbeiderne direkte via e-post/Teams:

Biblioteket

Våre bibliotekarer jobber hjemmefra og er selvfølgelig tilgjengelig for deg. Dersom du har behov for hjelp eller materiell fra biblioteket, ta kontakt med bibliotekarene:

Siv Stang – sivsta@ostfoldfk.no - 482 39 584

Linda Regine Ralle - linral@ostfoldfk.no - 989 02 661
 

Ekspedisjonskontoret på Porsnes

Ekspedisjonskontoret er bemannet fra kl. 08.00 - kl. 14.00.

Av smittevernhensyn så ønsker vi også der så lite fysisk kontakt som mulig.

Ta om mulig kontakt pr. telefon 928 85 165 
 

Elevrådet
Husk at elevrådet og tillitsvalgte jobber for deg og kan kontaktes hvis du har behov for det.

Elevrådsleder Celine Sva Gøperød, celinesg@ostfoldfk.no - 987 69 376

Skolens ledelse
Kontaktinformasjon til skolens ledelse finner du her:
https://halden.vgs.no/om-skolen/kontakt-oss/skolens-ledelse/