Informasjon om Corona

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner

Klikk for stort bilde  

Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020.

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. 

For mer informasjon se Utdanningsdirektoratets side:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse både i skolehverdagen og ellers.  

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

Folkehelseinstituttets anbefalinger
UD’s reiseråd
Viken fylkeskommune