Godt samarbeid på tvers

Torsdag var matematikklærere fra skolene i Halden samlet på Tosterødberget til arbeid med Fagfornyelsen og matematikk.

matematikk - Klikk for stort bilde

Vi takker Kjersti Gummesen fra læreplangruppa for matematikk, for god og inspirerende ledelse av samlingen. Vi takker også elever og lærere på Tosterødberget for deilig mat. I tillegg til informasjon om nye fagplaner, ble det tid til at lærere på tvers av skoleslag og trinn kunne utveksle tanker og erfaringer rundt dagens og morgendagens vurderingspraksis i matematikk.