Et fruktbart kulturmøte

I oktober gjennomførte to klasser i Kommunikasjon og kultur ved Halden vgs en kulturutveksling.

Klikk for stort bilde  

De to klassene i Kommunikasjon og kultur ved Halden videregående skole gjennomførte fredag 11. oktober en såkalt kulturutveksling. Den ene klassen består av elever innvandret fra forskjellige land som Syria, Tyrkia og Russland. Den andre elevgruppen er en ordinær klasse. Disse møttes for matlaging, et bedre måltid og sosialt samvær.

Mange normer og uskrevne regler knyttet til måltider er så selvfølgelige for oss at vi ikke tenker over dem. Vi tenker ikke over om vi skal takke for maten, vi gjør det automatisk. Men er dette vanlig praksis i alle kulturer? Hvordan skryter man av maten? Må man spise opp alt som ligger på tallerkenen? I Norge er vi vant til å kjøpe maten vår hos en alminnelig dagligvarekjede, mens dette kanskje ikke er tilfellet for innvandrere. Hvor kan man få tak i mat som er kosher eller halal, og hvorfor er det å ta denne typen hensyn en helt sentral del av andres matkultur? Hvordan vil det oppfattes av jøder og muslimer om vi hadde servert julegrøt og premien for mandelen var en marsipangris? Gjennom et lands matkultur kan man få innblikk i verdier, holdninger, næringsgrunnlag og ikke minst religiøs praksis. 

Selve matlagingen var det klassen med kort botid i Norge som organiserte. Enkelte av elevene fra den ordinære klassen hjalp til og fikk samtidig lære å lage mange spennende retter. Det ble laget kjøttretter, vegetariske fylte vinblad, en mengde salater og desserter. Andreas, som er elev i den ordinære klassen, sier at det var spennende å smake på eksotiske retter og bli kjent med helt nye folk. Han ønsker at den ordinære klassen skal invitere kort botid-klassen på norsk mat, slik at vi kan fortsette det hyggelige samarbeidet. Dalia, som er elev i kort botid-klassen, sier at nettopp slike tilstelninger ikke bare er hyggelig og lærerike, men at de også kan gjøre det enklere for innvandrere å integrere seg.

Kine i den ordinære KK-klassen sier om det elevstyrte prosjektet: «Hensikten var å møte noen med en helt annen kulturbakgrunn enn oss selv». Det er nemlig ikke bare elever med kort botid som har behov for å lære om den norske kulturen. I det globaliserte samfunnet vi lever i, trenger vi alle interkulturell kompetanse. Derfor er det så viktig at vi som er født og oppvokst i Norge møter nye landsmenn med åpenhet og nysgjerrighet.