Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Denne gjennomføres i uke 46.

smiley 1 - Klikk for stort bilde

Det er alltid frivillig for elevene å delta i elevundersøkelsen. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Spørsmål om følgende tema:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, fylkeskommunen eller staten kan se hva elevene har svart. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

Les mer om undersøkelsen hos Udanningsdirektoratet.

Tilbakemelding

Fant du det du lette etter?