Elektroelever på bedriftsbesøk

Alle elevene på Vg1 elektro var onsdagen denne uken invitert på bedriftsbesøk på Saugbrugs.

Klikk for stort bilde  

Dagen startet med en presentasjon av bedriften hvor blant annet papirproduksjonen ble forklart. Papirproduksjonen ble også sett på i et miljøperspektiv fra tidlig 70-tallet hvor Iddefjorden var i dårlig forfatning til dagens produksjonsmetoder hvor vannkvaliteten inn til bedriften var bortimot like god som ut av bedriften.

Etter presentasjonen ble gruppen delt i to. Den ene gruppen ble vist rundt i de forskjellige fabrikklokalene mens den andre gruppen ble delt i tre mindre grupper, som rullerte på å snakke med ansatte med forskjellige roller i bedriften innen elektrofaget.

Elvene i den ene gruppen fikk snakke med en automasjonslærling og en elektrikerlærling. Lærlingene fortalte om arbeidsplassen og om det å være lærling og om hvilke krav som ble satt til dem i arbeidslivet. Elevene på Vg1 så ut til å sette pris på denne formen for utveksling for praten gikk livlig rundt bordet og mange spørsmål til lærlingene ble stilt.

Den andre gruppen fikk en demonstrasjon av 3D-briller hvor det var laget en presentasjonsvideo i 3D av laborantfaget og prosess- og kjemifaget. Dette var ganske nytt så presentasjonsvideo av elektrofag var ennå ikke laget.

Gruppen tre fikk snakke med en tidligere automasjonsarbeider som nå hadde fått ingeniøroperatørstilling. Han kunne blant annet fortelle at han ikke hadde utdannelse som ingeniør, men på grunn av god arbeidsinnsats og -innstilling hadde steget i gradene. Han nevnte at det da var viktig å være med på å skape et god arbeidsmiljø og ha yrkesstolthet til arbeidet sitt. Medarbeidere som ikke viste interesse til faget og arbeidet sitt, ble som regel ikke værende i jobben lenge, mente han.

Det ble servert brus og pizza på alle fremmøtte og stemningen var god blant elever, lærere og Saugbrugs-ansatte.