Bokbad på skolebiblioteket

Torsdag 21.mars ble det holdt elevbokbad med forfatterbesøk ved skolebiblioteket på Porsnes. Rektor Kristin Støten ønsket samtlige velkommen og så var selve bokbadet i gang!

Klikk for stort bilde

Prosjektet var en videreføring og nytenkning av Østfoldungdommens kritikerpris ved de videregående skolene i Østfold og gjennomføringen ved skolen vår med elever involvert, ble særdeles vellykket. Elevene var utrolig flinke og engasjerte samt lydhøre. Elever fra to klasser var tilstede som publikummere i biblioteket i forbindelse med bokbadet og det var fint å erfare at skolebiblioteket fungerte bra for et arrangement som dette😊

En klasse hadde i forkant over tid jobbet etter en metodikk som skulle ivareta et godt faglig utbytte for elevene, hvor målet for prosjektet var å stimulere til gode leseferdigheter og leseglede gjennom en ny måte å lese tekst på. Samtlige elever var involvert i å utarbeide spørsmål til forfatter Anne-Britt Harsem og tre elever meldte seg til å være bokbadere: Vilde Stang Fossdahl, Sindre Martin Kaarstad Hulsund og Elena Marie Johansen i 1STUA.

Boka det ble jobbet med var: «Barneranerne» av Anne-Britt Harsem

Ansvarlig for bokbadprosjektet var arbeidsgruppa for Østfoldungdommens kritikerpris og de var tilstede ved vårt bokbad, representert ved bibliotekar Cecilie Horgheim fra Fredrik II vgs samt Mona Ekelund fra Østfold kulturutvikling, fylkesbiblioteket.

Ansvarlige for gjennomføringen av bokbadet ved vår skole, var lærer Mona Merete Hejer Holst Ystehede og bibliotekar Siv Stang.