Avslutningen av skoleåret 2019/2020

Vi nærmer oss avslutningen av dette skoleåret

Klikk for stort bilde  

I trafikklysmodellen som ble innført med ny smittevernveileder 29. mai, er vi på gult nivå. Fra uke 23 åpner vi dermed for at hele klasser kan ha undervisning sammen uavhengig av størrelse på klasserom. Dette krever imidlertid at elevene har faste plasser og faste samarbeidspartnere i klasserommet.

I uke 23 er det ordinær opplæring, dels på skolen og dels på digitale flater

I uke 24 fastsettes standpunkt-/og halvårskarakterer. Det er hurtigklagefrist for avgangselevene (Vg2 yrkesfaglige og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram) mandag 15. juni kl. 12.00.

Det vil være aktiviteter for enkeltelever/elevgrupper/klasser på skolen (bl.a. opplæring, rydding i verksteder, laboratorier og klasserom, innlevering av lærebøker og PC, klassevise sommeravslutninger etc.)

I uke 25 avsluttes skoleåret for elevene

Aktiviteter for enkeltelever/elevgrupper/klasser fortsetter (bl.a. opplæring, rydding i verksteder, laboratorier og klasserom, innlevering av lærebøker og PC, klassevise sommeravslutninger etc.)

Onsdag 17. juni kl. 19.00 er det skoleavslutning og vitnemålutdeling i Idrettshallen for elever i 3IDRA, 3DRAA, 3MUSA, 3PBYA, 3PBYB, 3PBYMR, 4PBYA (alle klasser uten foresatte) – med forbehold vedr. smittesituasjonen

Torsdag 18. juni kl. 19.00 er det skoleavslutning og vitnemålutdeling i Idrettshallen for elever i 3STUA, 3STUB, 3STUC, 3STUD, 3STUE (alle klasser uten foresatte) – med forbehold vedr. smittesituasjonen

Hvis vi pga. smittesituasjonen ikke kan samle elevene i Idrettshallen 17.6 og 18.6, blir det klassevise avslutninger for elevene på samme tidspunkt.
 

De tre hovedprinsippene for smittevern gjelder fortsatt;

 • Være hjemme hvis du er syk
 • God håndhygiene
  • Håndvask/-desinfeksjon utføres ved ankomst skole, før måltider, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter kontakt med kroppsvæsker (eks. etter å ha pusset nesen), etter kontakt med dyr
 • Avstand og kontaktreduserende tiltak
  • Det er to hovedtilnærminger for å minske kontakt mellom elever og ansatte på videregående skole:
   • Overholde avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
   • Redusere antall nærkontakter ved å dele elevene i faste grupper og/eller ha faste plasser i hvert klasserom