Flyfoto over Halden vgs og Saugbruks

Halden videregående skole, med unntak av Tosterødberget, skal samles i sentrum rundt Porsnes, og elever fra Risum skal flyttes til Porsnes. Det skal gjøres gjennom å leie og eie lokaler i sentrum.

«Den fortellende kokeboken» LÆRETID er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsdriften og skolen i Halden fengsel.

I Teknologi og forskningslære 1 har en gruppe elever laget en app for styring av drone via mobil.

Torsdag 21.mars ble det holdt elevbokbad med forfatterbesøk ved skolebiblioteket på Porsnes. Rektor Kristin Støten ønsket samtlige velkommen og så var selve bokbadet i gang!

Tirsdag 9. april er det gratis vårsjekk av sykkelen på skolen.

Torsdag var matematikklærere fra skolene i Halden samlet på Tosterødberget til arbeid med Fagfornyelsen og matematikk.

Elevene i 1STUD har hatt et tverrfaglig forskningsprosjekt i norsk og samfunnsfag. Målene med prosjektet var at elevene skulle delta i et studieforberedende prosjekt og få innsikt i akademiske arbeidsmåter.  

Barne- og ungdomsarbeiderlinjen ved Halden vgs er på praksisutveksling i Romanias hovedstad Bukaresti. Praksisutvekslingen er et samarbeid med H2H stiftelsen, ved Tom Andreassen.

Som et ledd i skolens satsning på inkludering og tilhørighet har det denne våren blitt gitt tilbud om svømmeopplæring for elever som ikke kan svømme.

BomKræsjBang arrangeres 23.-30. mars.