Tradisjonen tro inviterer elever og lærere på utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama til konsert i desember. Det blir to konserter i Immanuelskirken på dagtid fredag 15. desember, - kl. 10.00 og kl. 12.00. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Denne gjennomføres i uke 46.

Torsdag 26. oktober arrangerer elevene ved Musikk, dans og drama en konsert til inntekt for H2H. 

Tilbakemelding