Disse to lærekandidatene hadde foredrag for alle elever og ansatte på Tosterødberget forrige fredag.

Onsdag 31. januar og tirsdag 6. februar

Tradisjonen tro inviterer elever og lærere på utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama til konsert i desember. Det blir to konserter i Immanuelskirken på dagtid fredag 15. desember, - kl. 10.00 og kl. 12.00. 

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Denne gjennomføres i uke 46.

Torsdag 26. oktober arrangerer elevene ved Musikk, dans og drama en konsert til inntekt for H2H. 

Tilbakemelding