flagg

21. mai markerer vi verdens dagen for kulturelt mangfold. Vi har fått både elever og lærere til å fortelle hva kulturelt mangfold er for dem.

17 mai

Det nærmer seg 17. mai. I år har vi en ny, flott fane som skal bæres i 17. maitoget. Toget går fra Oscar Borgs plass kl. 10.00.

Drone

I Teknologi og forskningslære 1 har en gruppe elever laget en app for styring av drone via mobil.

Bokbad på Halden vgs

Torsdag 21.mars ble det holdt elevbokbad med forfatterbesøk ved skolebiblioteket på Porsnes. Rektor Kristin Støten ønsket samtlige velkommen og så var selve bokbadet i gang!

sykkel

Tirsdag 9. april er det gratis vårsjekk av sykkelen på skolen.

matematikk

Torsdag var matematikklærere fra skolene i Halden samlet på Tosterødberget til arbeid med Fagfornyelsen og matematikk.

emojie

Elevene i 1STUD har hatt et tverrfaglig forskningsprosjekt i norsk og samfunnsfag. Målene med prosjektet var at elevene skulle delta i et studieforberedende prosjekt og få innsikt i akademiske arbeidsmåter.  

Romania

Barne- og ungdomsarbeiderlinjen ved Halden vgs er på praksisutveksling i Romanias hovedstad Bukaresti. Praksisutvekslingen er et samarbeid med H2H stiftelsen, ved Tom Andreassen.

svømming

Som et ledd i skolens satsning på inkludering og tilhørighet har det denne våren blitt gitt tilbud om svømmeopplæring for elever som ikke kan svømme.

bkb

BomKræsjBang arrangeres 23.-30. mars.