Denne uken var det kick-off for "Bærekraftig utvikling".  Prosjektet er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Ungt Entreprenørskap og Halden vgs. 

 

 

 

Rødt vant skolevalgte ved Halden vgs med oppslutning på 23,2 %.

 

 

 

I dag har det vært valg av russepresident og visepresidenter for Russ 2020.

 

 

 

Flyfoto over Halden vgs og Saugbruks

Halden videregående skole, med unntak av Tosterødberget, skal samles i sentrum rundt Porsnes, og elever fra Risum skal flyttes til Porsnes. Det skal gjøres gjennom å leie og eie lokaler i sentrum.

«Den fortellende kokeboken» LÆRETID er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsdriften og skolen i Halden fengsel.

I Teknologi og forskningslære 1 har en gruppe elever laget en app for styring av drone via mobil.

Torsdag 21.mars ble det holdt elevbokbad med forfatterbesøk ved skolebiblioteket på Porsnes. Rektor Kristin Støten ønsket samtlige velkommen og så var selve bokbadet i gang!

Tirsdag 9. april er det gratis vårsjekk av sykkelen på skolen.

Torsdag var matematikklærere fra skolene i Halden samlet på Tosterødberget til arbeid med Fagfornyelsen og matematikk.

Elevene i 1STUD har hatt et tverrfaglig forskningsprosjekt i norsk og samfunnsfag. Målene med prosjektet var at elevene skulle delta i et studieforberedende prosjekt og få innsikt i akademiske arbeidsmåter.