Oppdatert informasjon om gjenåpning av skolen

Saken er oppdatert 3. juni kl 12.00. I trafikklysmodellen som ble innført med ny smittevernveileder 29. mai, er vi på gult nivå.

Klikk for stort bilde  

Fra uke 23 åpner vi dermed for at hele klasser kan ha undervisning sammen uavhengig av størrelse på klasserom. Dette krever imidlertid at elevene har faste plasser og faste samarbeidspartnere i klasserommet.

Avslutning av skoleåret
https://halden.vgs.no/nyheter/avslutningen-av-skolearet-2019-2020.116795.aspx

Kalender for undervisning på skolen
I kalenderen på hjemmesiden finner du informasjon om hvilke klasser som skal ha opplæring ved skolen. Denne vil bli fortløpende oppdatert. Enkeltelever og mindre grupper med elever som skal ha undervisning møter etter avtale med sine lærere. 
Kalender for undervisning på skolen

Kantine
Kantina på Porsnes er åpen fra 09.00 - 14.00, men skolens ulike vannposter er stengt. Vi oppfordrer deg til å ta med egen drikke. Kantina tar kun betaling med kort.

Smittevern

  • Syke personer skal ikke være på skolen
  • God håndhygiene
  • Hold minst 1 meter avstand

Organisering av skoledagen for elever på skolen

Klikk for stort bilde   

 


Elever ved ulike utdanningsprogram bruker tildelte innganger, toaletter og pausearealer

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjenåpning av skolen skjer under forutsetning av at smittevern kan overholdes:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/