Hand2Hand

Solidaritetsaksjonen 25. oktober for elevene ved Halden videregående skole

h2h - Klikk for stort bilde

Elevene ved Halden videregående skole har avgjort at de ønsker å gi årets dagsverk til hjelpeorganisasjonen Hand2Hand(H2H). Dette blir et alternativ til den ordinære OD dagen.Dette er 5. året elevene har valgt denne organisasjonen til sitt dagsverk. Leder av H2H har også i år vært på besøk på skolen og vist elever bilder fra arbeidet organisasjonen gjør i Romania og også vist bilder av hva skolens innsamling bidrar til i prosjektene H2H har gående.

Hver elev gir et bidrag gjennom å la en dags arbeidsinntekt gå uavkortet til H2Hsitt arbeid.Vi selger vår arbeidskraft i en dag, torsdag 25. oktober.Denne innsatsen skal lønnes med minimum kr 400,-.Elevenekan hjelpe til med «alt mulig». Eksempelvis rydde hage, rake løv, vaske hus og biler, bære og stable ved og mye mer.

Hva midler skal brukes til
Vi jobber med mange barn og unge som aldri har opplevd en ferietur. Så en del av de midler som kommer inn i Oktober vi vi gjerne bruke på dette slik at de kan få en tur. I fjor startet vi den mest omfattende og største på prosjektet til Hand2Hand noen sinne på stedet Voartopele De Sus og under overskriften "Utdanning - Helse - Sikkerhet" så vi kommer også bruke midler på og videreutvikle dette prosjektet. 
 

  • H2H (Hand 2 Hand) ble startet opp i september 2000, etter initiativ fra Tom Andreassen. Fra 1994 til 2000 var Tom ansatt i en annen norsk hjelpeorganisasjon og jobbet med hjelpearbeid på heltid. Han jobbet i noen år med prosjekter i Romania og har besøkt landet enn rekke ganger siden 1995. I tillegg har Tom jobbet med hjelpeprosjekter i Albania, Ukraina, Tanzania, Sudan og Kenya. Da han sluttet i denne organisasjonen i 1999 og  begynte å jobbe på en ungdomsinstitusjon i Norge,  startet han H2H. Tom er utdannet fotograf, men har utallige kurs og mange års erfaring med ungdomsarbeid og rusrehabilitering. 
  • H2H  driver sitt arbeide i Romania fordi det vardet landet de allerede kjente best, og han hadde et godt kontaktnett der.
  • H2H fikk etter hvert med seg flere medhjelpere og støttespillere i  Norge. Flere av disse er utdannet og jobber innen barnevern, skole, rus omsorg etc Til sammen har de lang erfaring fra arbeid innen rusmisbruk, barnevern og psykiatri som kommer H2H til nytte i sine prosjekter. 
  • H2H er en forening som blir drevet på frivillig basis. Ingen involverte mottar lønn eller honorarer for sin innsats, og alle midler går direkte til våre prosjekter. Dette er et ufravikelig prinsipp for H2H, og en av grunnene til at H2H startet opp.
  • H2H har i dag en ansatt i Romania som i sin helhet er lønnet av Lindhaugen AS 50% og MMC Hotels 50%