Sosialpedagogisk rådgiver

Sosialpedagogisk rådgiver skal hjelpe deg slik at du trives på Halden vgs. Vi kan hjelpe deg hvis du har personlige, sosiale, faglige eller emosjonelle vansker som påvirker opplæringen din. 

Vi kan blant annet hjelpe deg med å

  • Kartlegge utfordringene dine og omfanget av dem
  • Samtale med deg i vanskelige situasjoner
  • Kartlegge hva skolen kan medvirke til, og om det er behov for andre hjelpeinstanser
  • Finne og formidle kontakt med de rette hjelpeinstansene

Vi samarbeider blant annet med PPT, OT og helsesøster.

Vi forsøker å være tilgjengelige for deg når du trenger å snakke med oss. Det kan være lurt å be om en samtale. Innimellom er vi ledige for "drop-in samtaler", og da har vi åpen dør. Du finner informasjon på siden her om hvordan du kan få tak i oss.

Har du behov for sosialpedagogisk rådgivning tar du kontakt med en av oss. Vi er her for å støtte og hjelpe deg i skolehverdagen din.

Kontakt

Fridtjof Dahlen
E-post
Telefon 69 21 66 76
Mobil 479 01 135
Monika Gjersøe
E-post
Mobil 481 37 709
Anne Marie Sikkeland
E-post
Telefon 69 21 67 75
Mobil 412 28 151
Anne-Britt Nygaard Borge
E-post
Telefon 69 21 67 64
Mobil 970 42 012
Steinar Stiansen
E-post
Telefon 69 21 66 40
Mobil 924 18 835
Laila Høvik Lauritzen
E-post
Telefon 69 21 69 57
Mobil 900 44 854