Kontakt PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten

Kontaktinformasjon til de ulike kontorene til PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten for videregående skole.

Se en samlet oversikt over ansatte i PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten.
 

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PP-tjenesten, region Sarpsborg og Halden

Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsbog
Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
Telefon:  69 11 78 00 
Epost:

Faglig leder Terje Nordhus


PP-tjenesten, region Indre Østfold

Postadresse: Postboks 650 Torget, 1833 Askim
Besøksadresse: Skolegata 8, Askim
Telefon:  69 11 78 00 
Epost: Faglig leder Mari-Ann Halum


PP-tjenesten, region Moss

Postadresse: Postboks 162, 1501 Moss
Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
Telefon:  69 11 78 00 
Epost: Faglig leder Elsa Bjørkholt


PP-tjenesten, region Fredrikstad og Hvaler

Postadresse: Glemmengt 55, 1608 Fredrikstad
Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
Telefon:  69 11 78 00 
Epost: Faglig leder Terje Nordhus

 

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten, region Sarpsborg og Halden

Postadresse: Oppfølgingstjenesten, region Sarpsborg og Halden,
Østfold fylkeskommune, Postboks 220,
1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Faglig leder Mariann Aas


Oppfølgingstjenesten, region Indre Østfold

Postadresse: Oppfølgingstjenesten, region Indre Østfold,
Østfold fylkeskommune, Postboks 220,
1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Skolegata 8, Askim
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Faglig leder Beathe Frigaard Renå


Oppfølgingstjenesten, region Moss

Postadresse: Oppfølgingstjenesten, region Moss,
Østfold fylkeskommune, Postboks 220,
1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Dronningensgate 16, Moss
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Faglig leder Camilla Sollie


Oppfølgingstjenesten, region Fredrikstad og Hvaler

Postadresse: Oppfølgingstjenesten, region Fredrikstad og Hvaler,
Østfold fylkeskommune, Postboks 220,
1702  Sarpsborg
Besøksadresse: Glemmengt 55, Hancobygget, Fredrikstad
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Faglig leder Ann-Carin Foss

 

Oppfølgingstjenesten og PP-tjenesten, Sentralt

Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Fylkeshuset, Oscar Pedersenvei 39, Sarpsborg
Telefon:  69 11 78 00
Epost: Virksomhetsleder Rita Kristin Magnussen Helvik