NAV-veileder videregående opplæring

Ann-Charlott Kindblad er ansatt i Halden kommune / NAV Halden og kan hjelpe deg med å kontakte NAV-kontoret i den kommunen du bor, så slipper du å ta turen til NAV hvis du har det behovet.

Sosialfaglig rådgivning kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen:

  • Personlige vansker
  • Familie/Nettverk
  • Bolig/-hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Andre ting du opplever som problematisk.

Kontakt

Ann-Charlott Kindblad
E-post
Telefon 69 21 66 50
Mobil 974 01 070