Karriereveiledning

Karriereveilederne gir sammen med kontaktlærerne, faglærerne, rådgiverne og skolens ledelse veiledning knyttet til fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning.

Dette er noe av det karriereveilederen kan hjelpe deg med:

  • valg av utdanningsprogram, programområde og fag på videregående skole
  • inntaksprosedyre til videregående opplæring
  • informasjon om utveksling
  • karriereveiledning med tilgang til nyttig IKT-verktøy for å kartlegge dine evner, interesser og verdier
  • informasjon om ulike typer utdanning innenlands og utenlands, samt om søknadsprosessen, søknadsfrister og finansiering av høyere utdanning

Du kan også benytte fylkeskommunens felles karriereveiledning på nett: minutdanning.ostfoldfk.no.

Kontakt

Fridtjof Dahlen
E-post
Telefon 69 21 66 76
Mobil 479 01 135
Monika Gjersøe
E-post
Mobil 481 37 709
Anne Marie Sikkeland
E-post
Telefon 69 21 67 75
Mobil 412 28 151
Anne-Britt Nygaard Borge
E-post
Telefon 69 21 67 64
Mobil 970 42 012
Steinar Stiansen
E-post
Telefon 69 21 66 40
Mobil 924 18 835
Laila Høvik Lauritzen
E-post
Telefon 69 21 69 57
Mobil 900 44 854