Helsesykepleier

Helsesykepleier kan hjelpe deg med fysiske, psykiske eller sosiale spørsmål og vansker.

Du er velkommen til å ta opp alle spørsmål som har med din trivsel å gjøre.
Det kan for eksempel være:

  • Fysiske plager
  • Spiseproblemer
  • Prevensjonsspørmål
  • Gravid?
  • Vanskelige tanker
  • Ensomhet
  • Foreldreproblemer
  • Rusproblemer blant foreldre, venner eller hos deg selv
  • Mobbing
  • Incest


Skolehelsetjenesten samarbeider med lærere, rådgivere, miljøkontakter, PPT og oppfølgingstjenesten. 

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt. 

Kontakt

Linda Skauge Antonsen
E-post
Mobil 970 77 075