De fleste som går på skole i dag har hørt om elevmedvirkning. Men hva er det egentlig, og hvorfor mener elev-, lærling- og mobbeombudet i Østfold at dette er så viktig å benytte seg av?

Jeg heter Henrikke og er elev-, lærling- og mobbeombud for videregående skole. Jeg er ansatt for at du som elev eller lærling skal ha det best mulig, og for at dine rettigheter skal bli ivaretatt. Du kan ta kontakt med meg for å diskutere alt som har med skolehverdagen din å gjøre - helt uforpliktende. 
Du kan ringe, sende SMS, epost eller bruke facebooksiden min og du vil få svar tilbake. Jeg har taushetsplikt, og tar ikke opp saken med andre uten at du er enig.