Velkommen som elev i Vg3 fagopplæring

Du får du praktisk informasjon om hvordan skoleåret organiseres, dine rettigheter og dine plikter.4 par ungdomsføtter på rad - Klikk for stort bilde Kristin H Josefsen/VIken fylkeskommune  

Vg3 fagopplæring er ikke organisert som en samlet klasse slik du er vant med fra tidligere år på skolen, fordi fagopplæring som hovedregel skal skje ute i en bedrift og være tilpasset deg, ditt lærefag og dine behov.

Hvordan bli elev her?

Når du nå er elev i Vg3 fagopplæring i skole, så har du ungdomsrett, har søkt formidling til læreplass uten å ha fått lærekontrakt, og du har takket ja til tilbudet om Vg3 fagopplæring på Halden videregående skole.

Trinn 1 Kartlegging og nødvendige avklaringer for å lage en plan for deg

Det første som skjer er en kartleggingssamtale hvor vi på skolen blir litt kjent med deg, din tidligere skolegang og planene du har for fremtiden. Du kan også bli spurt om å vurdere opplæring i andre fag/programområder enn ditt førstevalg.

I denne fasen legger vi en plan for hvordan akkurat du skal nå målet ditt. Kanskje har du noen fag som ikke er bestått enda? Kanskje er det andre forhold som vi må ta hensyn til under din opplæring (dette kan være utredninger, sykdom, behandling eller nesten hva som helst annet som påvirker din læring)? Kanskje du trenger hjelp til å forbedre CV og søknad eller kontakte flere bedrifter i jakten på læreplass? Eller kanskje du skal rett inn i bedriftspraksis? Trinn 1 kaller vi kartleggingsfasen eller “læreplasskurs”.

Fra du har takket JA til Vg3 fagopplæring organisert fra vår skole så jobber vi aktivt for å fremskaffe en egnet elevpraksis til deg. Det kan ta litt tid og skjer parallelt med kartleggings- og avklaringsperioden.

Trinn 2 Elev i fagopplæring - bedriftspraksis organisert av skolen

Når du starter i elevpraksis ute i bedrift så starter selve fagopplæringen. Opplæringens varighet er normalt på 12 måneder fra din individuelle oppstartsdato. Elever med planlagt spesialundervisning følger skoleåret dersom den aktuelle bedriften er klar for oppstart i august og får fra oppstart 10 måneders opplæring.

På Vg3 foregår det aller meste av opplæringen i bedrift 4 til 5 dager i uka. Du følger bedriftens arbeidstid og skal delta i det daglige arbeidet. En faglærer er i ukentlig kontakt med deg og bidrar til refleksjon rundt arbeidsoppgaver og læreplanmål. Du må regne med å skrive logg og gjøre ulike arbeidsoppgaver knyttet til det du gjør bedriften. Ferier og fri må avtales og godkjennes av bedrift og skole. Elever i Vg3 fagopplæring følger ikke skolens ferier, men den aktuelle bedriftens ferier eller annen avtale tilpasset hver enkelt elev, i samarbeid med skole og bedrift.

Trinn 3 Kompetanseprøve/fagprøve

Når du har vært igjennom 12 måneder med opplæring så avsluttes det hele med en praktisk prøve som inneholder; planlegging, gjennomføring, egenvurdering og dokumentasjon. Prøven blir oftest gjennomført i bedriften der du har vært i praksis og inneholder arbeidsoppgaver som du er godt kjent med. Noen ganger blir prøven gjennomført på egnet arena på skolen. Dette kan for eksempel være i et av skolens verksteder tilknyttet ditt fag.

Ferie, sykdom, pause og avbrudd

Som elev i Vg3 har du fem uker ferie i løpet av et år, slik som de fleste har i arbeidslivet. Hvis du trenger enda mer fri fra praksis så blir du “pauset”, og det blir da et avbrudd i fagopplæringen din. Dette gjør at sluttdatoen forskyver seg så mye som du tar ekstra fri. Det samme skjer om du blir syk og forhindret fra opplæringen over mange dager. Når du blir syk, så skal du gi beskjed både til arbeidsgiver og til skolen.

Hva skjer om jeg ikke får elevpraksis?

Noen opplever at man ikke kommer i gang med opplæringen, fordi man ikke klarer å skaffe en egnet bedrift å være i. I disse tilfellene vil du være “pauset” i avbrudd frem til opplæringen starter. Sluttdato blir uansett ca. 12 måneder fra oppstart. Viken fylkeskommune har satt en siste oppstartdato for Trinn2/ fagopplæringen ute i bedrift til 1.12.2020.

Kan jeg søke stipend?

I Vg3 fagopplæring har du samme rett til stipend som du har hatt på Vg1 og Vg2. På Vg3 kan du søke om stipend i 12 opplæringsmåneder. Det er viktig å merke seg at man ikke får stipend i perioder med avbrudd. Stipend som blir utbetalt i en måned der man er “pauset” og har avbrudd, vil gjøre at man kanskje ikke får stipend på slutten av opplæringen.

Hva skjer om jeg får tilbud om læreplass midt i skoleåret?

Det er mulig å gå over til en lærekontrakt underveis i skoleåret. Hvis man velger å takke ja til et slikt tilbud, så må man skrives ut av skolen for deretter å tegne en lærekontrakt. Som oftest er det best å takke ja til et slikt tilbud, men det kan være unntak. Dette får du hjelp til å avgjøre sammen med skolen. Overgang til eventuell lærekontrakt må skje før oppmelding til fag- eller kompetanseprøve.

Hva skjer med skoleretten min om jeg slutter på skolen?

Hvis du avslutter Vg3 fagopplæring skal samme rutiner for sluttmøte gjennomføres som når andre elever slutter. Det møtet skal du som elev, rådgiver og oppfølgingstjenesten delta på. Dette møtet skal være en sikkerhet for at elevens beste ivaretas, og at bla. skoleretten din avklares og at du informeres om dette.

Til toppen