Vant kunstprosjekt ved Halden videregående skole

Klikk for stort bildeJavier Barrios vant konkurransen om et kunstprosjekt ved Halden videregående skole Morten Brunslid  

Javier Barrios vant konkurransen med en serie lysboksmalerier til et kunstprosjekt ved Halden videregående skole.

Javier Barrios vil utføre et større kunstprosjekt i forbindelse med ombygging og rehabilitering av et eldre industribygg på Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Lysboksmalerier

Barrios presenterte et forslag med et hovedverk i inngangspartiet og ni replikker plassert på ulike steder i bygget.

Verket består av lysboksmalerier med en varig og uttrykt materialkvalitet, en moderne løsning for maleri hvor polykarbonat beskytter ytterste lag. Arbeidet består av en fargegradering fra blått til orange og sorte felt som er satt sammen av mange små symboler og tegn.

I tillegg hovedverket skisseres ni store veggarbeider fordelt over hele bygget, disse med mindre partier innfelte lysfelt. Mens hovedverket er mangefasettert og komplekst, fremstår de ni andre arbeidene som enklere forstørrede detaljer av hovedverket.

Lukket konkurranse

Viken fylkeskommune inviterte til en åpen prekvalifisering for kunstnere til en lukket konkurranse for kunstprosjekt ved Halden videregående skole. 194 kunstnere svarte på invitasjonen til prekvalifisering.

Tre kunstnere/ kunstnergrupper; Javier Barrios, Løvaas & Wagle og Stefan Schröder, ble invitert til en lukket konkurranse.

Juryens konklusjon:

"Verket fremstår som visuelt slående og har i tillegg en kompleksitet i abstraksjon, variasjon og med flere mulige tolkningsrom. Dette er kvaliteter godt tilpasset opplevelser hver dag over lang tid.

Symboler fra hele verden, referanser til språk og tegn, eller teknisk løsninger som stanseverktøy, kan gjenkjennes og finne gjenklang hos elever med ulikt erfaringsgrunnlag og på ulike studieretninger, som kan bidra til å styrke de unges identifisering med sitt fysiske miljø.

Prosjektet er gjennomtenkt, med gode dimensjoner og spiller fint sammen med arkitekturen og omgivelsene".

Kunstprosjektet vil være godt synlig både sentralt og perifert i bygget, og kunstutvalget mener verket vil skape gode rom å være i for elever, ansatte og besøkende.

Forventet ferdigstillelse: innen skolestart 2022.

Til toppen